Aktualności

sdp logo

„Przyłączyć wieś do Polski”

Podsumowanie konferencji „Instrumenty rozwoju lokalnego 
w kontekście finansowania obszarów wiejskich”

Więcej

Wolni ludzie, wolne sądy, wolna Polska samorządna!

„Samorządy dla Polski” oraz Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” łączą siły we wspólnej akcji.

Więcej

„Samorządy dla Polski” przeciwko zmianom w procedurze ws. wykroczeń

Zarząd Stowarzyszenia „Samorządy Dla Polski” wystosował oświadczenie w sprawie projektowanych zmian w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia, rażąco naruszających prawa obywateli.

Więcej

Konferencja pt. „Instrumenty rozwoju lokalnego w kontekście finansowania obszarów wiejskich”

Zapraszamy do udziału i śledzenia relacji

Więcej

Nasz pomysł na naprawę finansów samorządów skierowany do Sejmu

Senat przyjął uchwałę o skierowaniu naszego projektu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego do dalszych prac w Sejmie

Więcej

Pozostaje nam tylko ciemność?

Nadszedł czas, by radykalnie zwrócić uwagę na pogarszającą się sytuację finansową polskich samorządów

Więcej

Debata o podziale Mazowsza w Izabelinie

Pomimo trwającej pandemii, i z zachowaniem wszelkich rygorów udało nam się przeprowadzić debatę samorządowców na temat planowanego podziału województwa mazowieckiego

Więcej

Spotkanie samorządowców w Kielcach

Przy okazji trwającej w Kielcach konferencji, Jacek Karnowski oraz Tadeusz Truskolaski przedstawili samorządowcom nową inicjatywę

Więcej

Witamy!

W 40. rocznicę zawarcia Porozumień Sierpniowych, zawiązaliśmy stowarzyszenie „Samorządy dla Polski”

Więcej